ul. Warszawska, 28 62-200 Gniezno

Irena Przybylska – lekarz stomatolog w Gnieźnie

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Irena Przybylska i od wielu lat jestem lekarzem stomatologiem, który swoje usługi świadczy w Gnieźnie. Ukończyłam Akademię Medyczną w Poznaniu – dyplom lekarza stomatologa otrzymałam w 1991 roku. Już od pierwszych chwil moja praca zawodowa związana była z chirurgią stomatologiczną. W 1994 roku zdobyłam pierwszy stopień specjalizacji. Osiągnęłam go w czasie pracy w charakterze asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistą drugiego stopnia jestem od 1998 roku. Samą implantologią zajmuję się już ponad 22 lata.

Kształcenie za granicą

Chociaż początki mojego kształcenia związane są głównie z Poznaniem, to wraz z upływem lat szukałam miejsc, gdzie mogłabym się dalej rozwijać. W 2016 roku na Florydzie ukończyłam 2-letni cykl szkoleń ze współczesnej okluzji u dobrze znanego w tej dziedzinie profesora Dawsona.

Jestem również absolwentką Curriculum Periodontologiczno-Implantologicznego – programu podyplomowego profesora Markusa Hurzelera z Monachium. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego programu Implant Continuum Education New York University College of Dentistry.

Jestem jednym z nielicznych w Polsce lekarzy, którzy otrzymali tytuł LIDER RADIOLOGII, zdobyłam go w 2013 roku. Od pewnego czasu działam również jako członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.

Potwierdzeniem posiadanych przeze mnie umiejętności są przede wszystkim akredytacje ze szkoleń, sympozjów i wielu naukowych konferencji, w których miałam możliwość uczestniczyć.
Dotyczyły one m.in.:

  • chirurgii stomatologicznej[chirurga stomatologiczna],
  • implantologii,
  • endodoncji,
  • protetyki,
  • stomatologii zachowawczej,
  • współczesnej koncepcji okluzyjnej.